Vitaliteitspiramide

leefstijlpiramide
Leefstijlpiramide

Als Vitaliteitscoach ga ik uit van de veerkracht die ieder mens in zicht heeft tot verandering.
Vitaliteit, oftewel Levenskracht.

De Vitaliteitspiramide, of ook wel leefstijlpiramide genoemd, geeft inzicht in de zeven aspecten van levenskracht. Een vitaal mens is zowel fysiek als mentaal in staat om te doen wat hij moet doen, zit lekker in zijn vel en haalt voldoening uit datgene wat hij doet.

Deze piramide laat zien uit welke fysieke, mentale, sociaal-emotionele en inspirationele componenten vitaliteit bestaat. Deze aspecten zijn met elkaar verbonden in alles wat we doen. De Vitaliteitspiramide is gebaseerd op de zogenaamde ‘Blue Zones.’ Dit zijn gebieden waar een relatief hoog percentage mensen gezond en fit de 100 haalt. Daarnaast is gebruik gemaakt van Nederlands onderzoek naar vitale ouderen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve factoren (voeding, beweging, stress) en subjectieve factoren (werk, relaties en zingeving). De subjectieve factoren blijken een veel grotere invloed te hebben op de vitaliteit van de mens op lange termijn.

  • Voeding
  • Beweging
  • Stress en herstel
  • Werk
  • Relaties
  • Zingeving

Ik richt mij als Coach voornamelijk op de onderste drie factoren: vraagstukken met betrekking tot Werk, Relaties en Zingeving, waarbij de bovensten vanzelf ook aan bod komen.